หมูย่างปลาร้ากับเชื้อก่อโรค

อาหาร

หมูย่างปลาร้ากับเชื้อก่อโรค

อาหาร

หมูย่างปลาร้าหรือหมูปลาร้า อาหารว่างที่เริ่มนิยมในปัจจุบันเพราะรสชาติถูกปากคนไทย หาซื้อง่าย และสะดวกในการทาน โดยราดน้ำจิ้มที่มีส่วนผสมของปลาร้าหรือแจ่วบนหมูที่ย่างแล้ว มักทานพร้อมผักสดๆ และข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มความอร่อยกลมกล่อม ทว่าท่านที่ชื่นชอบหมูย่างปลาร้าจิ้มแจ่ว อาจต้องระวังอันตรายจากเชื้อก่อโรคไว้สักนิด เช่น เชื้อซาลโมเนลลา เพราะแม้หมูย่างจะผ่านการให้ความร้อนจนสุกแล้ว แต่หากพ่อค้าแม่ค้าไม่รักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลให้ดีเพียงพอ หรือภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สะอาดอาจทำให้เชื้อนี้ปนเปื้อนในหมูย่างได้ ที่สำคัญหากปลาร้าหรือน้ำปลาร้าที่ใช้เป็นส่วนผสมน้ำจิ้มแจ่วไม่ต้มให้สุกก่อนผสมก็อาจทำให้มีเชื้อชนิดนี้ปนเปื้อนได้ เชื้อ ซาลโมเนลลา มักพบปนเปื้อนในอาหารจำพวกเนื้อไก่ ไข่ นม ผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้ผ่านความร้อนอย่างเพียงพอ อาหารสุกๆ ดิบๆ หากเราได้รับเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดศีรษะ ปวดท้อง มีไข้ หนาวสั่น และอ่อนเพลีย ตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดให้อาหารพร้อมบริโภคทั่วไปต้องไม่พบเชื้อ ซาลโมเนลลา ใน 25 กรัม สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างหมูย่างปลาร้าจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้าน ในตลาดเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์เชื้อ ซาลโมเนลลา ปนเปื้อน ผลปรากฏว่าหมูย่างปลาร้าทุกตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ ซาลโมเนลลา ปนเปื้อนเลย.