วอนช่วย “น้องไชน่า” เด็กเก่ง สอบติดแพทย์แต่ขาดทุนทรัพย์อยู่กับแม่ป่วย

วอนช่วย “น้องไชน่า” เด็กเก่ง สอบติดแพทย์แต่ขาดทุนทรัพย์อยู่กับแม่ป่วย

เด็ก

วอนช่วย “น้องไชน่า” นักเรียนหญิงเรียนดี สอบติดแพทย์แต่ขาดทุนทรัพย์อยู่กับแม่ที่ป่วยโรคธาลัสซีเมีย อยู่กัน 2 คนแม่ลูก ฐานะยากจน นางสาวปณิษษา วารินกุต หรือ น้องไชน่า อายุ 18 ปี จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาจากโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จ.มหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 3.99 ผ่านการสอบเข้า ศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ใน โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive) บ้านอยู่ในพื้นที่ ม.6 โคกเพิ่ม ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เป็นบ้าน 2 ชั้น ครอบครัวตอนนี้มีแค่แม่ที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย อยู่กัน 2 คน หลังจากที่พ่อได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันเมื่อปี 2560 ในตอนที่อายุได้ 14 ปี

เมื่อไม่มีพ่อ ภาระต่างๆ ในครอบครัวจึงตกมาอยู่ที่แม่เกือบทั้งหมด หลักๆ เลยคือ ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว แม่ไม่มีงานประจำที่มีเงินเดือนแน่นอน อาชีพหลักที่ทำอยู่คือ ทำนาซึ่งให้ผลผลิตได้เพียงปีละครั้งรายได้จากการขายผลผลิตในแต่ละปีก็ขึ้นอยู่กับราคาข้าว และปริมาณของข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในปีนั้นๆ ซึ่งไม่ได้มากมายอะไรเลย พอหักลบกับต้นทุนแล้วแทบ จะไม่เหลือค่าแรง

จนแม่ได้ไปขอซื้อจักรเก่ากับญาติมารับเย็บผ้าจีวร ได้ผืนละ 8 บาท วันหนึ่งก็ได้ค่าจ้างประมาณ 100 บาท ตนจึงพยายามช่วยงานแม่แบ่งเบาภาระงานบ้านล้างจาน ถูบ้าน ว่างจากเรียนก็รีบกลับมาเย็บจีวรช่วยแม่ บ้างครั้งก็หางานพิเศษในช่วงปิดเทอมทำเป็นครั้งคราวเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในการเรียนจะได้ไม่ต้องรบกวนเงินจากแม่มากเกินไป